Четвъртък 20, Септември 2018г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
25.10.2016г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
4842-2016-0001
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
“Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №21 „Вихрогонче” в селата на територията на Община Хасково”
Свързана преписка
25.10.2016г.