Събота 07, Декември 2019г.

Обществен съвет към ДГ №21

създаден на 01.11.2016 година

Състав на Обществения съвет

Председател: Галя Петрова - родител

Членове: Светла Табакова - представител на първостепенния разпоредител Община Хасково

               Десислава Чаушева - родител

               Станка Маринова - родител

               Лиляна Стоянова - родител

 

Резервни членова:

Представител на Община Хасково - Васил Несторов

Представители на родителите: Анета Йорданова

                                               Ана Стоянова

Сподели: