Петък 19, Юли 2019г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2018г.