Петък 19, Юли 2019г.

Администрация:

Виолета Христова Николова - гл. счетоводител

Радка Христова Димитрова - счетоводител

Маргарита Методиева Христова - технолог

Ивайло Костадинов Костадинов - шофьор

Весела Ванчева Георгиева - ЗАС

 

Група Брягово

Драгана Вълкова Недялкова-касиер-домакин-1/2; помощник възпитател-1/2
Ангелина Тенчева Господинова-готвач-1/2; помощник възпитател-1/2      


Група  ВОЙВОДОВО

Даниела Тенева-касиер домакин-1/2;помощник възпитател-1/2
Любка Манолова Лячева - готвач-1/2;помощник възпитател-1/2                                                                                                         Неджатин Салиф Али - работник поддръжка

група  ВЪГЛАРОВО
Мария Славчева-касиер домакин-1/2;помощник възпитател-1/2
Златка Александрова-готвач-1/2;помощник възпитател-1/2

група  ДИНЕВО
Димитрина Божинова Костадинова -касиер домакин-1/2;помощник възпитател-1/2
Марина Атанасова Койнова-готвач-1/2;помощник възпитател-1/2

група  ДОЛНО  ГОЛЕМАНЦИ
Хюлия Али-касиер домакин-1/2;помощник възпитател-1/2
Надие Мюмюн-готвач-1/2;помощник възпитател-1/2    

група  КНИЖОВНИК
Тонка Стратева-касиер домакин-1/2;помощник възпитател-1/2 
Теодора Митрева-готвач-1/2;помощник възпитател-1/2     

група  КОЗЛЕЦ
Севгинар Джафер-касиер домакин-1/2;помощник възпитател-1/2
Йорданка  Димитрова -готвач-1/2
Мариета  Георгиева-помощник възпитател-1/2

група  КОНУШ
Катя Русева Васева -касиер домакин-1/2;помощник възпитател-1/2 
Антония Ангелова-готвач-1/2;помощник възпитател-1/2 

група  КРИВО  ПОЛЕ
Грозданка Такова -касиер домакин-1/2;помощник възпитател-1/2 
Виолета Василева Георгиева--готвач-1/2;помощник възпитател-1/2


група  МАЛЕВО
Сийка  Узунова-касиер домакин-1/2;помощник възпитател-1/2
Биляна Георгиева -готвач-1/2;помощник възпитател-1/2                                                              
Елена Стефанова Пересьова- помощник възпитател

група  МАНДРА
Даниела Челебиева-касиер домакин-1/2;помощник възпитател-1/2
Гичка Марчева-готвач-1/2;помощник възпитател-1/2  

група СТАМБОЛИЙСКИ
Румяна Кирева-касиер домакин-1/2;помомощник възпитател-1/2
Тянка Митрева-готвач-1/2;помощник възпитател-1/2 

група  ТЕКЕТО
Златка Камбурова-касиер домакин-1/2;помощния възпитател-1/2
Гюлсерен Арифова-готвач-1/2
Нурсен Алиева-помощник възпитател

група  УЗУНДЖОВО
Иванка Ангелова-касиер домакин-1/2;помощник възпитател-1/2
Виолета Пиличева-готвач
Живка Петкова-помощник възпитател
Ресмие Мустафа-помощник възпитател

 

Сподели: